SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovák, Karel
dcdateaccessioned2021-04-28T13:58:46Z
dcdateavailable2021-04-28T13:58:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28457
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczešpanělská občanská válka (1936-1939)
dcsubjectczeŠpanělsko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengSpanish civil war (1936-1939)
dcsubjectengSpain
dctitleczeMěnové poměry ve Španělsku za občanské války
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-1/#4
dcdescriptionpagination15-16
dcdescriptionpdfpagerange1-2