SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVlasák, Otakar
dcdateaccessioned2021-04-29T10:28:23Z
dcdateavailable2021-04-29T10:28:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28536
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepeněžnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengbanking industry
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNové normy v oboru peněžnictví
dctypeArticle
munipositionnumber2