Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2054-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorVybral, Vladimír
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-29T10:28:24Z
dcdateavailable2021-04-29T10:28:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28542
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Z výroků o právu a hospodářství ; Sedmdesát let ; Werner Sombart (1863-1941) ; Padesát let od vydáni encykliky papeže Lva XIII. ze dne 15. května 1891: "Rerum novarum" ; Říšský správní soud ; Několik nových nařízení říšských ; Platnost smlouvy o dvojím zdanění mezi Říší a býv. Československem ; Smlouva o společném uživání vozového parku mezi DR. a ČMD ; Trestné činy podle vl. nař. č. 127/41 ; Měrná čísla nemocnosti a úmrtnosti dnes a před 30 lety ; První povinný kartel u nás ; Studijní osudy a dědění povolání absolventů středních škol ; o politicko-propagačním procesu v XV. stol. př. Kr. ; Z kruhů advokátních a notářských ; Sporožíro
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-6/#5
dcdateembargoend2054-01-01
dcdescriptionpagination181-187
dcdescriptionpdfpagerange1-7