SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorSvatuška, Ladislav
dccontributorauthorŠebor, Miloš
dcdateaccessioned2021-04-29T11:28:51Z
dcdateavailable2021-04-29T11:28:51Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28574
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Z výroků o právu a hospodářství ; Čtyřicet let ; Dr. Karel Klučina zemřel ;In memoriam ; Šedesáti let ; Zavedení pracovních knížek ; Rozšíření působnosti úřadů práce ; Včleňování do práce ; Nová úprava potírání přenosných nemocí ; Jazyková úprava zápisu firem do obchodního nebo společenstevního rejstříku ; Zrušení osad ; Autoritativní správa holandských obcí ; Zájmová samospráva německých příslušníků v Protektorátu ; Zákon o spolupůsobení státního zástupce v občanských věcech právních ; Přihlašování cizozemského majetku a německého majetku v cizině ; Úmluva mezi Německou říší a královstvím Maďarským o státním dluhu a státním majetku býv. Československé republiky, jakož i o některých jiných finančních otázkách s tím souvisících ; Zvýšení náhrady přísedícím pracovních soudů ; Administrační
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/22-1941-8/#6
dcdescriptionpagination245-252
dcdescriptionpdfpagerange1-8