Issue 1-3, Volume 28, 1928 (Sborník věd právních a státních)