Issue Obsah, Volume 29, 1929 (Sborník věd právních a státních)