SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-05-06T12:54:23Z
dcdateavailable2021-05-06T12:54:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28690
dclanguagecze
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczeZprávy - Třetí sjezd právníků československých v Bratislavě
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/29-1929-3/#7
dcdescriptionpagination384-385
dcdescriptionpdfpagerange1-2