SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMaklecov, Aleksandr Vasil’jevič
dcdateaccessioned2021-05-06T12:54:24Z
dcdateavailable2021-05-06T12:54:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28693
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrest smrti
dcsubjectczeodborná literatura
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeJugoslávie
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcapital punishment
dcsubjectengprofessional literature
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengYugoslavia
dctitleczeTrest smrti v odborné literatuře a v novém trestním zákonodárství království S.H.S.
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/29-1929-3/#5
dcdescriptionpagination348-362
dcdescriptionpdfpagerange1-15