SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHassmann, Antonín
dcdateaccessioned2021-05-06T14:00:56Z
dcdateavailable2021-05-06T14:00:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28702
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczeBosna a Hercegovina
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengreal property law
dctitleczeKmentovské smlouvy v Bosně z let 1859-1866 : Příspěvek ku poznání kmetovského poměru v době otto manské vlády
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/18-1918-2/#2
dcdescriptionpagination215-252
dcdescriptionpdfpagerange1-38