Issue Obsah, Volume 18, 1917-1918 (Sborník věd právních a státních)