Abstract(s)

Odpovéď na kritiku mé habilitační práce "Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním", kteroužto kritiku vydal profesor Komenského university v Bratislavě JUDr. Vratislav Bušek jakožto zvláštní otisk z časopisu Učené společnosti Šafaříkovy "Bratislava" 1928 čislo 4-5, ročník II., nákladem vlastním, tiskem Státní tiskárny v Praze, stran 9. Svoji práci uvádím v dalším jako "Příspěvky"

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTureček, Josef
dcdateaccessioned2021-05-07T06:59:43Z
dcdateavailable2021-05-07T06:59:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28728
dcdescriptionabstractczeOdpovéď na kritiku mé habilitační práce "Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním", kteroužto kritiku vydal profesor Komenského university v Bratislavě JUDr. Vratislav Bušek jakožto zvláštní otisk z časopisu Učené společnosti Šafaříkovy "Bratislava" 1928 čislo 4-5, ročník II., nákladem vlastním, tiskem Státní tiskárny v Praze, stran 9. Svoji práci uvádím v dalším jako "Příspěvky"
dclanguagecze
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczepřísaha
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengoath
dctitleczeGlosy o povaze některých přísah v kanonickém právu
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/30-1930-1/#2
dcdateembargoend2050-01-01
dcdescriptionpagination17-61
dcdescriptionpdfpagerange1-45