SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFux, Boleslav
dcdateaccessioned2021-05-07T10:00:29Z
dcdateavailable2021-05-07T10:00:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28773
dclanguagecze
dcsubjectczedaňové právo
dcsubjectczedaně
dcsubjectczeprávní normy
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitlecze"Hospodářské nazírání" v daňovém právu : (Několik poznámek k otázce výkladu právních norem)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/30-1930-4/#2
dcdateembargoend2023-01-01
dcdescriptionpagination388-412
dcdescriptionpdfpagerange1-25