SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoevenstein, Jan
dcdateaccessioned2021-05-07T10:00:30Z
dcdateavailable2021-05-07T10:00:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28774
dclanguagecze
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeteleologie
dcsubjectengtheory of law
dcsubjectengteleology
dctitleczeSporné otázky teleologické konstrukce : (Moje hospodářská konstrukce ve světle odmítavé kritiky)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/30-1930-4/#1
dcdescriptionpagination334-387
dcdescriptionpdfpagerange1-55