SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoffmann, Josef
dcdateaccessioned2021-05-11T07:57:42Z
dcdateavailable2021-05-11T07:57:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28810
dclanguageeng
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeForma organisačních úkonů podle ústavní listiny republiky Československé (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-2/#1
dcdescriptionpagination177-203
dcdescriptionpdfpagerange1-27