SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSmirnov, G.
dcdateaccessioned2021-05-11T07:59:54Z
dcdateavailable2021-05-11T07:59:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28819
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeSovětský svaz
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengSoviet Union
dctitleczeOsnova nového trestního zákona v sovětském Rusku (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-3/#2
dcdescriptionpagination372-408
dcdescriptionpdfpagerange1-37