Issue 4, Volume 31, 1931 (Sborník věd právních a státních)