SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVolkobrun
dccontributorauthorMaršan, Robert
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorSolnař, Vladimír
dccontributorauthorHora
dccontributorauthorVošta, Ladislav
dccontributorauthorKalousek
dcdateaccessioned2021-05-11T08:00:02Z
dcdateavailable2021-05-11T08:00:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28832
dclanguagecze
dcsubjectczeslovanské právo
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczeodborná literatura
dcsubjectczeodborné časopisy
dctitleczeLiteratura ; Hlídka časopisů
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-4/#4
dcdescriptionpagination627-707
dcdescriptionpdfpagerange1-81