Issue Obsah, Volume 32, 1932 (Sborník věd právních a státních)