SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-14T07:52:22Z
dcdateavailable2021-05-14T07:52:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28958
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k nové osnově občanského zákoníka (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-1/#4
dcdescriptionpagination50-133
dcdescriptionpdfpagerange1-84