SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorCerman, Jiří
dccontributorauthorSvatuška, Ladislav
dcdateaccessioned2021-05-17T08:24:38Z
dcdateavailable2021-05-17T08:24:38Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29017
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Přípustnost prorogace v civilních sporech podle nové úpravy soudní příslušnosti v Čechách a na Moravě ; Časové meze úroků při reálním rozvrhu ; Výcvik správních právníků v Německu
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/22-1939-4/#4
dcdescriptionpagination230-238
dcdescriptionpdfpagerange1-9