Issue Obsah, Volume 22, 1939 (Časopis pro právní a státní vědu)