Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2024-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2021-05-17T08:41:30Z
dcdateavailable2021-05-17T08:41:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29033
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeobchodníci
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengbusinessmen
dcsubjectengcorporations
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZákladní pojetí obchodního práva v osnově nového obchodního zákona
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/22-1939-6/#2
dcdateembargoend2024-01-01
dcdescriptionpagination284-296
dcdescriptionpdfpagerange1-13