SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-05-17T08:41:31Z
dcdateavailable2021-05-17T08:41:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29035
dclanguagecze
dcsubjectczeotcovství
dcsubjectczeurčování otcovství
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeNěmecko
dctitleczeHovorna - Spory o otcovství jak spory statusové v judikatuře říšského soudu
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/22-1939-6/#3
dcdescriptionpagination297-299
dcdescriptionpdfpagerange1-3