SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-05-17T08:41:31Z
dcdateavailable2021-05-17T08:41:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29037
dclanguagecze
dctitleczeSpolkové zprávy - Pozdravení prof. dra Františka Weyra jako čestného člena Právnické jednoty moravské
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/22-1939-6/#6
dcdescriptionpagination343-348
dcdescriptionpdfpagerange1-6