SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRáliš, Antonín
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:30Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29064
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestní odpovědnost
dcsubjectczecriminal law
dcsubjectengcriminal liability
dctitleczeHmotněprávní podmínky a překážky trestnosti : Příspěvek k systematice trestního práva
dctypeArticle
munipositionnumber25
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#25
dcdescriptionpagination202-227
dcdescriptionpdfpagerange1-26