SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrölich, Jan
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:30Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:30Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29065
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeobchodování s cennými papíry
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeobchodní smlouvy
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectengsecurities trading
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengrade agreements
dctitleczeDiferenční obchody v osnově občanského zákoníka : Poznámky k §§ 1089 a 1090 návrhu superrevisní komise
dctypeArticle
munipositionnumber36
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#36
dcdescriptionpagination345-355
dcdescriptionpdfpagerange1-11