SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLepšík, Josef
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:31Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29068
dclanguagecze
dcsubjectczevojenské trestní právo
dcsubjectczetrestní právo hmotné
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengmilitary criminal law
dcsubjectengsubstantive criminal law
dcsubjectengsources of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeCo patří k pramenům našeho hmotného vojenského trestního práva
dctypeArticle
munipositionnumber23
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#23
dcdescriptionpagination179-190
dcdescriptionpdfpagerange1-12