SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHermann-Otavský, Karel
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:32Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29077
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczeakcie
dcsubjectczeakcionáři
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengstocks
dcsubjectengstockholders
dctitleczeStatutární výhrada přivolení správní rady k odprodeji akcií na neakcionáře a význam její exekuční dražbě akcií (Výňatek z posudku)
dctypeArticle
munipositionnumber38
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#38
dcdescriptionpagination380-387
dcdescriptionpdfpagerange1-8