SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMilota, Albert
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:35Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29087
dclanguagecze
dcsubjectczevina a trest
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengguilt and punishment
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNormativní pojetí viny a přípravná osnova čsl. trestního zákona
dctypeArticle
munipositionnumber24
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#24
dcdescriptionpagination191-201
dcdescriptionpdfpagerange1-11