SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:37Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29104
dclanguagecze
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczevládní formy
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengsystem of government
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dctitleczeZměny ve státním a politickém zřízení republikánských států evropských od skončení světové války (Výtah z větší práce ; psáno v červenci 1933)
dctypeArticle
munipositionnumber35
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#35
dcdescriptionpagination339-344
dcdescriptionpdfpagerange1-6