Issue Obsah, Volume 34, 1934 (Sborník věd právních a státních)