SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-19T12:23:02Z
dcdateavailable2021-05-19T12:23:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29169
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k osnově občanského zákoníka (3. pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/34-1934-3/#5
dcdescriptionpagination312-346
dcdescriptionpdfpagerange1-34