SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-19T12:23:13Z
dcdateavailable2021-05-19T12:23:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29181
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k nové osnově občanského zákoníka (2. pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/34-1934-1/#8
dcdescriptionpagination131-160
dcdescriptionpdfpagerange1-30