SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-19T14:27:39Z
dcdateavailable2021-05-19T14:27:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29204
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k nové osnově občanského zákoníka (4. pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/35-1935-1/#2
dcdescriptionpagination10-83
dcdescriptionpdfpagerange1-74