SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-05-19T14:27:40Z
dcdateavailable2021-05-19T14:27:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29205
dclanguagecze
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczedevalvace
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengdevaluation of currency
dctitleczeJaké účinky měla devalvace československé koruny provedená zákonem ze dne 17. února 1934, č. 25 Sb. z. a n.?
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/35-1935-1/#1
dcdescriptionpagination1-9
dcdescriptionpdfpagerange1-9