SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSaturník, Theodor
dcdateaccessioned2021-05-19T14:27:40Z
dcdateavailable2021-05-19T14:27:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29206
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczeSlované
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengSlavs
dctitleczePoznámky k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/35-1935-1/#3
dcdescriptionpagination84-148
dcdescriptionpdfpagerange1-65