Issue Obsah, Volume 35, 1935 (Sborník věd právních a státních)