SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-05-19T14:54:17Z
dcdateavailable2021-05-19T14:54:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29222
dclanguagecze
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczedevalvace
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengdevaluation of currency
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJeště o účelu a účincích československé devalvace : Odpověď na článek Dr. ing. M. Horny z Národní banky v Obzoru národohosp.
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/35-1935-3/#1
dcdescriptionpagination176-184
dcdescriptionpdfpagerange1-10