SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-05-19T14:54:17Z
dcdateavailable2021-05-19T14:54:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29223
dclanguagecze
dcsubjectczeveřejné investice
dcsubjectczeúvěry
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectengpublic investments
dcsubjectengcredit
dcsubjectengfinancial policy
dctitleczePosudek knihy Jaroslava Nebesáře: Nové cesty úvěru. Veřejné investice a jejich financování (Vyšlo v Praze 1935 nákladem Činu, str. 216)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/35-1935-3/#3
dcdescriptionpagination210-215
dcdescriptionpdfpagerange1-6