Issue Obsah, Volume 36, 1936 (Sborník věd právních a státních)