SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-19T15:47:43Z
dcdateavailable2021-05-19T15:47:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29237
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengbonds
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k nové osnově občanského zákoníka (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/36-1936-1/#2
dcdescriptionpagination59-83
dcdescriptionpdfpagerange1-25