Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2026-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFunk, Vilém
dcdateaccessioned2021-05-20T10:23:59Z
dcdateavailable2021-05-20T10:23:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29253
dclanguagecze
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczedaňové právo
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZměny berního práva trestního přímých daní podle zákona z 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/36-1936-3/#2
dcdateembargoend2026-01-01
dcdescriptionpagination200-218
dcdescriptionpdfpagerange1-19