SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-05-20T10:24:02Z
dcdateavailable2021-05-20T10:24:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29256
dclanguagecze
dcsubjectczevysoké školy
dcsubjectczevysokoškolští učitelé
dcsubjectczeslužební poměr
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenguniversities and colleges
dcsubjectengcollege teachers
dcsubjectenglabor law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeK osnově zákona, jímž se mění předpisy o služebním poměru vysokoškolských učitelů
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/36-1936-3/#4
dcdescriptionpagination251-270
dcdescriptionpdfpagerange1-20