Issue Obsah, Volume 37, 1937 (Sborník věd právních a státních)