Issue 1-2, Volume 38, 1938 (Sborník věd právních a státních)