Issue 3-4, Volume 38, 1938 (Sborník věd právních a státních)