SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKalousek, Kamil
dcdateaccessioned2021-05-24T08:10:50Z
dcdateavailable2021-05-24T08:10:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29322
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczesukcese států
dcsubjectczenárodní identita
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeČesko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengconstitutional history
dcsubjectengstate succession
dcsubjectengnational identity
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCzechia
dctitleczeJest Československá republika právním pokračovatelem historického státu Českého?
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/38-1938-3/#1
dcdescriptionpagination77-138
dcdescriptionpdfpagerange1-62