Issue 5-6, Volume 38, 1938 (Sborník věd právních a státních)