Issue 1, Volume 39, 1939 (Sborník věd právních a státních)