Issue 2-3, Volume 39, 1939 (Sborník věd právních a státních)